Καταστατικό

Το Καταστατικό του Συνδέσμου με το οποίο ιδρύθηκε το 1986, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 243/1986 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 18 Απριλίου 1986. Υπεγράφη από 22 ιδρυτικά μέλη, πολλά εκ των οποίων δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή.

Ήδη, η Γενική Συνέλευση της 10ης Απριλίου 2011, κατόπιν εισηγήσεως του ΔΣ αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού, επί τη βάσει σχεδίου που υπεβλήθη.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s